HTML тага tr

Тагът <tr> в HTML

Опитайте сами »

Още примери в „Опитайте се“ по-долу.

Дефиниция и начин на използване

Тагът <tr> дефинира ред в HTML таблица.

Елементът <tr> съдържа един или повече елемента <th> или <td>.

Поддръжка от браузърите

Елемент
<tr> Да Да Да Да Да

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Всички атрибути за оформление се премахват в HTML5..

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
align right
left
center
justify
char
Not supported in HTML5.
Aligns the content in a table row
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Not supported in HTML5.
Specifies a background color for a table row
char character Not supported in HTML5.
Aligns the content in a table row to a character
charoff number Not supported in HTML5.
Sets the number of characters the content will be aligned from the character specified by the char attribute
valign top
middle
bottom
baseline
Not supported in HTML5.
Vertical aligns the content in a table row

Глобални Атрибути

Тагът <tr> също така поддържа Глобалните Атрибутите в HTML.

Event Атрибути

Тагът <tr> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Опитайте сами – примери

Заглавия на таблици
Как да създадете заглавия на таблици.

Таблица с надпис
HTML таблица с надпис.

Етикети в таблицата
Как да се показват елементи в други елементи.

Клетки, които обхващат повече от един ред / колона
Как да дефинирате таблични клетки, които обхващат повече от един ред или една колона.

Свързани страници

HTML уроци: HTML таблици

HTML DOM връзки: TableRow object

CSS Урок: Styling Tables


CSS Урок: Styling Tables

Повечето браузъри ще покажат елемента <tr> със следните стандартни стойности: