HTML тага th

Тагът <th> в HTML

Опитайте сами »

Още примери в „Опитайте се“ по-долу.

Дефиниция и начин на използване

Тагът <th> дефинира клетката на заглавието в HTML таблицата.

HTML таблицата има два вида клетки:

  • Заглавни клетки – съдържа информация за заглавието (създадена с <th> елемента)
  • Стандартни клетки – съдържа данни (създадени с <td> елемента)

Текстът в <th> елементите е удебелен и центриран по подразбиране.

Текстът в елементите <td> е регулярен и подравнен вляво по подразбиране.

Поддръжка от браузърите

Елемент
<th> Да Да Да Да Да

Съвети и бележки

Съвет: Използвайте атрибута colspan и rowspan, за да оставите съдържанието да се простира върху няколко колони или редове!

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Всички атрибути на оформлението се премахват в HTML5.

Атрибути

Attribute Value Description
abbr text Specifies an abbreviated version of the content in a header cell
align left
right
center
justify
char
Not supported in HTML5.
Aligns the content in a header cell
axis category_name Not supported in HTML5.
Categorizes header cells
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Not supported in HTML5.
Specifies the background color of a header cell
char character Not supported in HTML5.
Aligns the content in a header cell to a character
charoff number  Not supported in HTML5.
Sets the number of characters the content will be aligned from the character specified by the char attribute
colspan number Specifies the number of columns a header cell should span
headers header_id Specifies one or more header cells a cell is related to
height pixels
%
Not supported in HTML5.
Sets the height of a header cell
nowrap nowrap Not supported in HTML5.
Specifies that the content inside a header cell should not wrap
rowspan number Specifies the number of rows a header cell should span
scope col
colgroup
row
rowgroup
Specifies whether a header cell is a header for a column, row, or group of columns or rows
sorted reversed
number
reversed number
number reversed
Defines the sort direction of a column
valign top
middle
bottom
baseline
Not supported in HTML5.
Vertical aligns the content in a header cell
width pixels
%
Not supported in HTML5.
Specifies the width of a header cell

Глобални Атрибути

The <th> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

The <th> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Опитайте сами – примери

Заглавия на таблици
Как да създадете заглавия на таблици.

Таблица с надпис
HTML таблица с надпис.

Тагове в таблицата
Как да се показват елементи които се съдържат в други елементи.

Клетки които обхващат повече от един ред / колона.
Как да дефинирате таблични клетки, които обхващат повече от един ред или една колона.

Свързани страници

HTML уроци: HTML Tables

HTML DOM връзки: TableHeader Object

CSS Инструкция: Styling Tables

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <th> следните стойности по подразбиране: