HTML тага td

Тагът <td> в HTML

Опитайте сами »

Още примери в „Опитайте се“ по-долу.

Дефиниция и начин на използване

Тагът <td> дефинира стандартната клетка в HTML таблица.

HTML таблицата има два вида клетки:

  • Заглавни клетки – съдържа информация за заглавието (създадена с <th> елемента)
  • Стандартни клетки – съдържа данни (създадени с елемента <td>)

Текстът в <th> елементите е удебелен и центриран по подразбиране.

Текстът в <td> е регулярен и подравнен вляво по подразбиране.

Поддръжка от браузърите

Елемент
<td> Да Да Да Да Да

Съвети и бележки

Съвет: Използвайте атрибута colspan и rowspan, за да оставите съдържанието да се простира върху няколко колони или редове!

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Всички атрибути на оформлението се премахват в HTML5.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
abbr text Not supported in HTML5.
Specifies an abbreviated version of the content in a cell
align left
right
center
justify
char
Not supported in HTML5.
Aligns the content in a cell
axis category_name Not supported in HTML5.
Categorizes cells
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Not supported in HTML5.
Specifies the background color of a cell
char character Not supported in HTML5.
Aligns the content in a cell to a character
charoff number  Not supported in HTML5.
Sets the number of characters the content will be aligned from the character specified by the char attribute
colspan number Specifies the number of columns a cell should span
headers header_id Specifies one or more header cells a cell is related to
height pixels
%
Not supported in HTML5.
Sets the height of a cell
nowrap nowrap Not supported in HTML5.
Specifies that the content inside a cell should not wrap
rowspan number Sets the number of rows a cell should span
scope col
colgroup
row
rowgroup
Not supported in HTML5.
Defines a way to associate header cells and data cells in a table
valign top
middle
bottom
baseline
Not supported in HTML5.
Vertical aligns the content in a cell
width pixels
%
Not supported in HTML5.
Specifies the width of a cell

Глобални Атрибути

Тагът <td> също така поддържа Глобални Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <td> също така поддържа Event Атрибути в HTML.

Опитайте сами – примери

Заглавия на таблици
Как да създадете заглавия на таблици.

Таблица с надпис
HTML таблица с надпис.

Тагът в таблицата
Как да се показват елементи в други елементи.

Клетки, които обхващат повече от един ред / колона
Как да дефинирате таблични клетки, които обхващат повече от един ред или една колона.

Свързани страници

HTML уроци: HTML Tables

HTML DOM Връзки: TableData Object

CSS Уроци: Styling Tables

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <td> със следните стандартни стойности: