HTML тага table

Тагът <table> в HTML

Опитайте сами »

Още примери в „Опитайте се“ по-долу.

Дефиниция и начин на използване

Тагът <table> дефинира HTML таблица.

HTML таблицата се състои от елемента <table> и един или повече елемента <tr>, <th>, и <td>.

Елементът <tr> дефинира реда на таблицата, елементът <th> дефинира заглавието на таблицата и <td> елементът определя клетка на таблицата.

По-сложната HTML таблица може да включва и елементите <caption>, <col>, <colgroup>, <Тагътad>, <tfoot>, and <tbody>.

Бележка: Таблиците не трябва да се използват за оформление на страницата! В исторически план някои уеб-автори са злоупотребили с таблици в HTML като начин да контролират оформлението на страницата си. Въпреки това, съществуват различни алтернативи на използването на HTML таблици за оформление, използвайки главно CSS.

Поддръжка от браузърите

Element
<table> Да Да Да Да Да

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5 не се поддържат атрибутите „align“, „bgcolor“, „border“, „cellpadding“, „cellspacing“, „frame“, „rules“, „summary“, и „width“.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
align left
center
right
Not supported in HTML5.
Specifies Тагът alignment of a table according to surrounding text
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
colorname
Not supported in HTML5.
Specifies Тагът background color for a table
border 1
0
Not supported in HTML5.
Specifies wheТагътr or not Тагът table is being used for layout purposes
cellpadding pixels Not supported in HTML5.
Specifies Тагът space between Тагът cell wall and Тагът cell content
cellspacing pixels Not supported in HTML5.
Specifies Тагът space between cells
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
Not supported in HTML5.
Specifies which parts of Тагът outside borders that should be visible
rules none
groups
rows
cols
all
Not supported in HTML5.
Specifies which parts of Тагът inside borders that should be visible
summary text Not supported in HTML5.
Specifies a summary of Тагът content of a table
width pixels
%
Not supported in HTML5.
Specifies Тагът width of a table

Глобални Атрибути

Тагът <table> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <table> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Опитайте сами – примери

Заглавия на таблици
Как да създадете заглавия на таблици.

Таблица с надпис
HTML таблица с надпис.

Етикети в таблицата
Как да се показват елементи в други елементи.

Клетки, които обхващат повече от един ред / колона
Как да дефинираме таблични клетки, които обхващат повече от един ред или една колона.

Свързани страници

HTML Уроци: HTML Таблици

HTML DOM връзки: Table Object

CSS Уроци: Styling Tables

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <table> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »