HTML тага colgroup

Тагът <colgroup> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <colgroup> указва група от една или повече колони в таблица за форматиране

Тагът <colgroup> е полезен за прилагане на стилове към цели колони, вместо да се повтарят стиловете на всяка клетка за всеки ред.

Бележка: Тагът <colgroup> трябва да се съдържа в елемента <table> след елементите <caption> и преди елементите <thead>, <tbody>, <tfoot>, и <tr> .

За да дефинирате различни свойства на колона в <colgroup>, използвайте тагът <col> в маркера <colgroup>.

Поддръжка от браузърите

Element
<colgroup> Да Да Да Да Да

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Повечето от атрибутите в HTML 4.01 не се поддържат в HTML5.

Атрибути

Атрибут Стойност Описание
align left
right
center
justify
char
Not supported in HTML5.
Aligns the content in a column group
char character Not supported in HTML5.
Aligns the content in a column group to a character
charoff number Not supported in HTML5.
Sets the number of characters the content will be aligned from the character specified by the char attribute
span number Specifies the number of columns a column group should span
valign top
middle
bottom
baseline
Not supported in HTML5.
Vertical aligns the content in a column group
width pixels
%
relative_length
Not supported in HTML5.
Specifies the width of a column group

Глобални Атрибути

Тагът <colgroup> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <colgroup> също така поддържа Event Атрибути в HTML.

Свързани страници

HTML DOM Връзки: ColumnGroup Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <colgroup> със следните стандартни стойности:

Опитайте сами »