HTML тага col

Тагът <col> в HTML


Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <col> указва свойствата на всяка колона в елемента <colgroup>.

Тагът <col> е полезен за прилагането на стилове на цели колони, вместо да се повтарят стиловете за всяка клетка за всеки ред.

Поддръжка от браузърите

Елемент
<col> Да Да Да Да Да

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Повечето от атрибутите в HTML 4.01 не се поддържат в HTML5.

Разлики между HTML и XHTML

В HTML тагът <col> няма краен маркер.

В XHTML тагът <col> трябва да бъде правилно затворен.

Атрибути

Атрибут Стойност Описание
align left
right
center
justify
char
Not supported in HTML5.
Specifies the alignment of the content related to a <col> element
char character Not supported in HTML5.
Specifies the alignment of the content related to a <col> element to a character
charoff number Not supported in HTML5.
Specifies the number of characters the content will be aligned from the character specified by the char attribute
span number Specifies the number of columns a <col> element should span
valign top
middle
bottom
baseline
Not supported in HTML5.
Specifies the vertical alignment of the content related to a <col> element
width %
pixels
relative_length
Not supported in HTML5.
Specifies the width of a <col> element

Глобални Атрибути

Тагът <col> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <col> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML DOM Връзки: Column Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <col> със следните стандартни стойности:

Опитайте сами »