HTML тага caption

Тагът <caption> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <caption> дефинира надписите в таблицата.

Тагът <caption> трябва да бъде поставен непосредствено след маркера <table>.

Бележка: Можете да зададете само един надпис на таблица.

Съвет: По подразбиране надписите на таблицата ще бъдат центрирани над таблицата. Въпреки това, CSS свойствата text-align и caption-side може да се използват за подравняване и поставяне на надписите.

Поддръжка от браузърите

Елемент
<caption> Да Да Да Да Да

Разлики между html 4.01 и HTML5

Атрибутът „align“ е премахнат от HTML5.

Атрибути

Атрибут Стойност Описание
align left
right
top
bottom
Не се поддържа в HTML5.
Определя подравняването на надписа

Глобални Атрибути

Тагът <caption> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <caption> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML DOM връзки: Caption Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <caption> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »