HTML тага ul

Опитайте сами »

Още примери в „Опитайте“ по-долу.


Дефиниция и начин на използване

Тагът <ul> дефинира неорганизирани, неподредени списъци.

Използвайте тагът <ul> заедно с маркера <li> за да създадете неподредени списъци.


Поддръжка от браузърите

Element
<ul> Да Да Да Да Да

Съвети и бележки

Съвети: Използвайте CSS за списъците със стилове.

Съвети: За да създадете подредени списъци, използвайте тагът <ol>.


Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутите „compact“ и „type“ не се поддържат в HTML5.


Атрибути

Атрибути Стойност Описание
compact compact Not supported in HTML5.
Specifies that the list should render smaller than normal
type disc
square
circle
Not supported in HTML5.
Specifies the kind of marker to use in the list

Глобални атрибути

Тагът <ul> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <ul> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..


Опитайте сами – примери

Вложен списък
Списък в списъка.

Друг вложен списък
По-сложен вложен списък.


Свързани страници

HTML Уроци: HTML Lists

HTML DOM връзки: Ul Object

CSS Уроци: Styling Lists


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <ul> със следните стандартни стойности:

Опитайте сами »