HTML тага menuitem

Тагът <menuitem> в HTML


Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <menuitem> дефинира елемент на командата / менюто, който потребителят може да извика от изскачащо меню.


Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Елемент
<menuitem> Не се поддържа Не се поддържа 8.0
(за контекстните менюта)
Не се поддържа Не се поддържа

Бележка: Тагът <menuitem> се поддържа само в Firefox и работи само за контекстни менюта.


Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <menuitem> е нов в HTML5.


Атрибути

Атрибут Стойност Описание
checked checked Specifies that the command/menu item should be checked when the page loads. Only for type=“radio“ or type=“checkbox“
command    
default default Marks the command/menu item as being a default command
disabled disabled Specifies that the command/menu item should be disabled
icon URL Specifies an icon for the command/menu item
label text Required. Specifies the name of the command/menu item, as shown to the user
radiogroup groupname Specifies the name of the group of commands that will be toggled when the command/menu item itself is toggled. Only for type=“radio“
type checkbox
command
radio
Specifies the type of command/menu item. Default is „command“

Глобални Атрибути

Тагът <menuitem> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.


Event Атрибути

Тагът <menuitem> също така поддържа Event Атрибути в HTML.


Свързани страници

HTML DOM връзки: MenuItem Object