HTML тага menu

Тагът <menu> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <menu> дефинира списък / меню от команди.

Тагът <menu> се използва за контекстни менюта, ленти с инструменти и за управление и команди на формуляра за регистрация.


Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Елемент
<menu> Не се поддържа Не се поддържа 8.0
(само в контекст менюто)
Не се поддържа Не се поддържа

Бележка: Тагът <menu> се поддържа само в Firefox и работи само за контекстните менюта.


Съвети и бележки

Съвет: Използвайте CSS за списъци с менюта за стил.


Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Елементът <menu>бе отхвърлен в HTML 4.01.

Елементът <menu> е предефиниран в HTML5.


Атрибути

Атрибут Стойност Описание
label text Specifies a visible label for the menu
type list
toolbar
context
Specifies which type of menu to display

Глобални Атрибути

Тагът <menu> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.


Event Атрибути

Тагът <menu> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.


Свързани страници

HTML DOM връзки: Menu Object


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <menu> със следните стойности по подразбиране: