HTML тага dt

Тагът <dt> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <dt> дефинира термини / имена в списъка с описания.

Тагът <dt> се използва заедно с <dl> (дефинира списък с описания) и <dd> (описва всеки термин / име).me).


Поддръжка от браузърите

Елемент
<dt> Да Да Да Да Да

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML 4.01 тагът <dt> дефинира елемент в списък с определения.

В HTML5 тагът <dt> дефинира термин / име в списъка с описания.  


Глобални Атрибути

Тагът <dt> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.


Event Атрибути

Тагът <dt> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.


Свързани страници

HTML уроци: HTML Lists

HTML DOM връзки: DT Object


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <dt> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »