HTML тага dl

Тагът <dl> в HTML


Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <dl> дефинира списък с описания.

Тагът <dl> се използва заедно с <dt> (дефинира термини / имена) и <dd> (описва всеки термин / име).


Поддръжка от браузърите

Елемент
<dl> Да Да Да Да Да

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML 4.01 тагът <dl> дефинира списък с определения.

В HTML 5 тагът <dl> дефинира списък с описания.


Глобални атрибути

Тагът <dl> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.


Event Атрибути

Тагът <dl> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.


Свързани страници

HTML уроци: HTML Lists

HTML DOM връзки: DList Object


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <dl> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »