HTML тага dd

Тагът <dd> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <dd> се използва за описание на термин / име в описателен списък.

Тагът <dd> се използва заедно с <dl> (определя списък с описания) и <dt> (дефинира термини / имена).

В тагът <dd> можете да поставите параграфи, прекъсвания на линии, изображения, връзки, списъци и т.н..


Поддръжка от браузърите

Елемент
<dd> Да Да Да Да Да

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML 4.01 тагът <dd> бе използван за описание на елемент в списъка с определения.

В HTML5, тагът <dd> се използва за описание на термин / име в описателен списък.  


Глобални Атрибути

Тагът <dd> също така поддържаГлобалните Атрибути в HTML.


Event Атрибути

Тагът <dd> също така поддържаEvent Атрибутите в HTML.


Свързани страници

HTML уроци: HTML Lists

HTML DOM връзки: DD Object


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <dd> със следните стандартни стойности:

Опитайте сами »