HTML тага nav

Тагът <nav> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <nav> дефинира набор от навигационни връзки.

Забележете, че НЕ всички връзки на даден документ трябва да са в елемента <nav>. Елементът <nav> е предназначен само за основния блок на навигационните връзки.

Браузърите, които са със екранни четци за потребителите с увреждания, могат да използват този елемент, за да определят дали да пропуснат първоначалното изобразяване на това съдържание.

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузърите, които напълно поддържат елемента.

Element
<nav> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <nav> е нов в HTML5.

Глобалните Атрибути

Тагът <nav> също така поддържа Глобалните Атрибути <в HTML.

Event Атрибути

Тагът <nav> също така поддържа Event Атрибутите<в HTML.

Свързани страници

HTML DOM връзки: Nav Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <nav> със следните стойности по подразбиране: