HTML тага link

Тагът <link> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <link> дефинира връзката между даден документ и външен ресурс. Тагът <link> се използва за връзка към външни стилови листове.

Поддръжка от браузърите

Когато се използва за стилови листове, тагът <link> се поддържа от всички основни браузъри. Няма реална подкрепа за нищо друго.

Element
<link> Да Да Да Да Да

Бележка: Елементът <link> е празен елемент, съдържа само атрибути. Бележка: Този елемент стои в главата на документа, но може да се появява многократно.

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Някои HTML 4.01 атрибути не се поддържат в HTML5. Атрибутът „sizes“ е нов в HTML5.

Разлики между HTML и XHTML

В HTML маркерът <link> няма краен таг. В XHTML тагът <link> трябва да бъде правилно затворен.

Атрибути

= Новото в HTML5.

Attribute Value Description
charset char_encoding Not supported in HTML5.
Specifies the character encoding of the linked document
crossorigin anonymous
use-credentials
Specifies how the element handles cross-origin requests
href URL Specifies the location of the linked document
hreflang language_code Specifies the language of the text in the linked document
media media_query Specifies on what device the linked document will be displayed
rel alternate
author
dns-prefetch
help
icon
license
next
pingback
preconnect
prefetch
preload
prerender
prev
search
stylesheet
Required. Specifies the relationship between the current document and the linked document
rev reversed relationship Not supported in HTML5.
Specifies the relationship between the linked document and the current document
sizes HeightxWidth
any
Specifies the size of the linked resource. Only for rel=“icon“
target _blank
_self
_top
_parent
frame_name
Not supported in HTML5.
Specifies where the linked document is to be loaded
type media_type Specifies the media type of the linked document

Глобални Атрибути

Тагът <link> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <link> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML уроци: HTML Styles

HTML DOM връзки: Link Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <link> със следните стандартни стойности: