HTML тага a

Тагът <a> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <a> дефинира хипервръзка, която се използва за свързване на една страница със друга.

Най-важният атрибут на <a> елемента е атрибутът href, който показва местоназначението на връзката.

По подразбиране връзките ще се показват по следния начин във всички браузъри:

  • Непосещаваната връзка е подчертана и синя
  • Посетената връзка е подчертана и лилава
  • Активната връзка е подчертана и червена

Поддръжка от браузърите

Елемент
<a> Да Да Да Да Да

Съвети и бележки

Съвет: Следните атрибути: download, hreflang, media, rel, target, и type не могат да присъстват, ако атрибутът href не присъства.

Съвет: Свързаната страница обикновено се показва в текущия прозорец на браузъра, освен ако не посочите друга цел.

Съвет: Използвайте CSS за style links: CSS Links Уроци and CSS Buttons Уроци

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML 4.01 <a> тагът може да бъде хипервръзка или anchor. В HTML5 тагът <a> е винаги хипервръзка, но ако няма атрибут href, той е само заместител за хипервръзка.

В HTML5 има някои нови атрибути а други от HTML 4.01 вече не се поддържат.

Атрибути

= New in HTML5.

Attribute Value Description
charset char_encoding Not supported in HTML5.
Specifies the character-set of a linked document
coords coordinates Not supported in HTML5.
Specifies the coordinates of a link
download filename Specifies that the target will be downloaded when a user clicks on the hyperlink
href URL Specifies the URL of the page the link goes to
hreflang language_code Specifies the language of the linked document
media media_query Specifies what media/device the linked document is optimized for
name section_name Not supported in HTML5. Use the global id attribute instead.
Specifies the name of an anchor
rel alternate
author
bookmark
external
help
license
next
nofollow
noreferrer
noopener
prev
search
tag
Specifies the relationship between the current document and the linked document
rev text Not supported in HTML5.
Specifies the relationship between the linked document and the current document
shape default
rect
circle
poly
Not supported in HTML5.
Specifies the shape of a link
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Specifies where to open the linked document
type media_type Specifies the media type of the linked document

Глобални Атрибути

Тагът <a> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <a> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Опитайте сами – примери

Create hyperlinks
How to create hyperlinks.

An image as a link
How to use an image as a link.

Open a link in a new browser window
How to open a link in a new browser window, so that the visitor does not have to leave your Web site.

Create a mailto link
How to link to a mail message (will only work if you have mail installed).

Create a mailto link 2
Another mailto link.

Link to an element with a specified id
How to link to an element with a specified id within a page (the name attribute is not supported in HTML5).

Link to a JavaScript
How to add a JavaScript inside the href attribute.

Свързани страници

HTML Уроци: HTML Links

HTML DOM връзки: Anchor Object

CSS Уроци: Styling Links

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <a>със следните стандартни стойности: