HTML тага map

Тагът <map> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <map> се използва за дефиниране на картата със изображения на клиента. Екранна карта е изображение с полета, върху които може да се кликва.

Изискваният атрибут със името на елемента <map> е асоцииран с атрибута <img> на usemap и създава връзка между изображението и картата.

Елементът <map> съдържа няколко елемента <area> които определят областите, върху които може да се кликва върху картата на изображението.

Поддръжка от браузърите

Element
<map> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Бележка: В HTML5, ако идентификационният атрибут на маркера <map> също е посочен, той трябва да има същата стойност като атрибута name.

Разлики между HTML and XHTML

В XHTML, атрибутът name е отхвърлен и ще бъде премахнат. Използвайте вместо това global id attribute.

Атрибути

Attribute Value Description
name mapname Required. Specifies the name of an image-map

Глобални атрибути

Тагът <map> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <map> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML DOM връзки: Map Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <map> със следните стандартни стойности: