HTML тага img

Тагът <img> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <img> дефинира изображението в HTML страницата.

Тагът <img> има два задължителни атрибута: src и alt.

Бележка: Изображенията не са технически включени в HTML страниците, а по скоро са свързани с тях. Тагът <img> създава пространство за съхранение на изображението.

Съвет: За да свържете дадено изображение с друг документ, просто скрийте тагът <img> в <a> таговете.

Поддръжка от браузърите

Element
<img> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Следните атрибути: align, border, hspace, не се поддържат в HTML5.

Разлики между HTML и XHTML

В HTML тагът <img> няма крайен маркер.

В HTML тагът <img> трябва да бъде правилно затворен.

Атрибути

= Новото в HTML5.

Attribute Value Description
align top bottom middle left right Not supported in HTML5. Specifies the alignment of an image according to surrounding elements
alt text Specifies an alternate text for an image
border pixels Not supported in HTML5. Specifies the width of the border around an image
crossorigin anonymous use-credentials Allow images from third-party sites that allow cross-origin access to be used with canvas
height pixels Specifies the height of an image
hspace pixels Not supported in HTML5. Specifies the whitespace on left and right side of an image
ismap ismap Specifies an image as a server-side image-map
longdesc URL Specifies a URL to a detailed description of an image
sizes   Specifies image sizes for different page layouts
src URL Specifies the URL of an image
srcset URL Specifies the URL of the image to use in different situations
usemap #mapname Specifies an image as a client-side image-map
vspace pixels Not supported in HTML5. Specifies the whitespace on top and bottom of an image
width pixels Specifies the width of an image

Глобални атрибути

Тагът <img> също така поддържа Глобалните атрибути в HTML.

Event атрибути

Тагът <img> също така поддържа Event атрибути в HTML.

Опитайте сами – примери

Вмъкване на изображения от различни места Как да вмъкнете изображения от друга папка или от друг уеб сайт.

Направете хипервръзка на изображението Как да добавите хипервръзка към изображението.

Създаване на карта с изображения Как да създадете карта на изображението с зони, в които може да се кликва. Всеки регион е хипервръзка.

Свързани страници

HTML инструкции: HTML Images

HTML DOM връзки: Image Object

CSS инструкции: Styling Images

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <img> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »