HTML тага figure

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <figure> посочва съмостоятелното съдържание което се съдържа в основния поток, като илюстрации, диаграми, снимки, кодови списъци и т.н. Докато съдържанието на елемента <figure> е свързано с основния поток, неговата позиция е независима от него и ако бъде премахната,това не трябва да влияе върху потока на документа.

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Element
<figure> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <figure> е нов в HTML5.

Съвети и бележки

Съвет: Елементът <figcaption> се използва за добавяне на надписи за елемента <figure>.

Глобални атрибути

Тагът <figure> също така поддържа Глобални атрибути в HTML.

Event Атрибутите

Тагът <figure> ъщо така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML DOM връзки: Figure Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <figure> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »