HTML тага figcaption

Тагът <figcaption> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <figcaption> дефинира надписа на елемента <figure>.

The <figcaption> element can be placed as the first or last child of the <figure> element.

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Element
<figcaption> 6.0 9.0 4.0 5.0 11.1

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <figcaption> е нов в HTML5.

Глобални атрибути

Тагът <figcaption> също така поддържа Глобалните атрибути в HTML.

Атрибутите Event

Тагът <figcaption> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML DOM връзки: Figcaption Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <figcaption> със следните стойности по подразбиране: