HTML тага canvas

Атрибутът за височина <canvas> в HTML

More „Try it Yourself“ examples below.

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът за височина определя височината на елемента <canvas> в пиксели.

Съвет: Използвайте атрибута width за да укажете ширината на елемента <canvas> в пиксели.

Съвет: При всяко повторно задаване на височината или ширината на платно, съдържанието на платно ще бъде изтрито (вижте примера в долната част на страницата).

Съвет: Научете повече за елемента <canvas> в нашия HTML Canvas Урок.

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа атрибута.

Атрибут
height 4.0 9.0 2.0 3.1 9.0

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <canvas> е нов в HTML5.

Синтаксис

<canvas height=“pixels„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
pixels Specifies the height of the canvas, in pixels (e.g. „100“). Default height is „150“

Още примери

Опитайте сами »