HTML тага area

Тагът <area> в HTML

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <area> указва местата в картинка (картинката е изображение с полета) върху които може да се кликва.

Елементът <area> e винаги е вграден в <map> тага.

Бележка: Атрибутът „usemap“ в тагът <img> е свързан с името на елемента <map> и създава връзка между изображението и картата.

Поддръжка от браузърите

Element
<area> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

HTML5 има нови атрибути а някои от елементите на HTML 4.01 вече не се поддържат.

Разлики между HTML и XHTML

В HTML тагът <area> няма краен маркер.

В XHTML тагът <area> трябва да бъде правилно затворен.

Attributes

= New in HTML5.

Attribute Value Description
alt text Specifies an alternate text for the area. Required if the href attribute is present
coords coordinates Specifies the coordinates of the area
download filename Specifies that the target will be downloaded when a user clicks on the hyperlink
href URL Specifies the hyperlink target for the area
hreflang language_code Specifies the language of the target URL
media media query Specifies what media/device the target URL is optimized for
nohref value Not supported in HTML5.Specifies that an area has no associated link
rel alternate author bookmark help license next nofollow noreferrer prefetch prev search tag Specifies the relationship between the current document and the target URL
shape default rect circle poly Specifies the shape of the area
target _blank _parent _self _top framename Specifies where to open the target URL
type media_type Specifies the media type of the target URL

Глобални атрибути

Тагът <area> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <area> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML DOM връзки: Area Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <area> със следните стандартни стойности: