Глобалният HTML атрибут translate

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът translate указва дали съдържанието на даден елемент трябва да бъде преведено или не.

Тест: Използвайте полето за превод на Google (в горната част на страницата), за да преминете към друг език и вижте какво се случва с думата „сладолед“ по-долу:

Тук използваме translate=“no“: ice cream.

Тук използваме class=“notranslate“: ice cream.

Tip: Съвет: Използвайте class = „notranslate“ вместо горния пример

Поддръжка от браузърите

Attribute
translate Not supported Not supported Not supported Not supported Not supported

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът за превод е нов в HTML5.

Синтаксис

<element translate=“yes|no“>

Атрибутни стойности

Value Описание
yes Указва, че съдържанието на елемента трябва да бъде преведено
no Указва, че съдържанието на елемента не трябва да бъде преведено

Свързани страници

HTML Урок: HTML Атрибути