Глобалният HTML атрибут title

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът (title) показва допълнителна информация за елемента.

Информацията най-често се показва като текст от инструмента, когато мишката се движи върху елемента.

Поддръжка от браузърите

Attribute
title Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5, атрибутът за заглавието може да бъде използван във всеки HTML елемент (той ще се валидира върху който и да е HTML елемент, но не е задължително че ще бъде полезен).

В HTML 4.01, атрибутът за заглавието не може да се използва с: <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, and <title>.

Синтаксис

<element title=“text„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
text Текст подсказка за даден елемент.

Свързани страници

HTML урок: HTML Attributes

HTML DOM Връзки: HTML DOM title Property

CSS урок: CSS Tooltips