Глобалният HTML атрибут за проверка на правописа spellcheck

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът за проверка на правописа указва дали елементът трябва да бъде проверяван или не.

Може да се провери правописа на следните неща :

  • Текстови стойности във входните елементи (не парола)
  • Текст в елементите на<textarea>
  • Текст в редактируемите елементи

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа атрибута.

Attribute
spellcheck 9.0 10.0 2.0 5.1 10.5

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът за проверка на правописа е нов в HTML5.

Синтаксис

<element spellcheck=“true|false“>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
true Трябва да се провери правописа и граматиката на елемента
false Елементът не трябва да се проверява

Свързани страници

HTML Урок: HTML атрибути

HTML връзки: HTML 16/5000 contenteditable Attribute