Глобалният HTML атрибут lang

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът lang определя езика на съдържанието на елементите.

Често срещани примери са „en“ за английски, „es“ за испански, „fr“ за френски и т.н.

Поддръжка от браузърите

Attribute
lang  Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5 атрибутът lang може да бъде използван във всеки HTML елемент (той ще се валидира във всеки HTML елемент, но не винаги е от полза).

В HTML 4.01, атрибутът lang не може да се използва с <base>, <br>, <frame>, <frameset>, <hr>, <iframe>, <param>, and <script>.

Синтаксис

<element lang=“language_code„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
language_code Задава езиковия код на съдържанието на елемента. Language code reference

Свързани страници

HTML урок: HTML Attributes

HTML DOM Връзки: HTML DOM lang Property