Глобалният HTML атрибут id

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Идентификационният атрибут е уникален идентификатор за даден HTML елемент (стойността трябва да е уникална в HTML документа, т.е да се използва само един път за посоченият елемент).

Id атрибут най-често се използва зa посочване на style в style lista, а съшо и чрез JavaScript в (HTML DOM) за манипулиране на елемента с конкретния id номер.

Поддръжка от браузърите

Attribute
id Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5, id атрибута може да бъде използван във всеки HTML елемент (той ще се валидира върху който и да е HTML елемент, но не винаги е от полза).

В HTML 4.01, id атрибута не може да се използва с: <base>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script>, <style>, and <title>.

Забележка: HTML 4.01 има по-големи ограничения за съдържанието на стойностите на id (например в HTML 4.01 id стойностите не могат да започват с число).

Синтаксис

<element id=“id„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
id Указва уникален идентификатор за елемента. Правила за наименуване:
  • Трябва да съдържа поне един знак
  • Не трябва да съдържа никакви символи за интервал
  • В HTML всички стойности са нечувствителни към малки и малки букви

Използвайте идентификационния атрибут, за да се свържете с елемент с определен идентификатор в рамките на дадена страница:

Опитайте сами »

Използвайте идентификационния атрибут за стил на текста с CSS:

Опитайте сами »

Свързани страници