Глобалният HTML атрибут hidden

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът hidden е булев атрибут. Когато е налице той показва че даденият елемент все още не е приложим. Браузърите не трябва да показват елементи, които имат посочения hidden атрибут. Атрибут hidden се използва, за да не се вижда даден елемент от потребителя, докато не бъде изпълнено друго условие (като например отметка в квадратче и т.н.). След това JavaScript може да премахне скрития атрибут и да направи елемента видим.

Поддръжка от браузърите

Числата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа атрибута.

Attribute
hidden 6.0 11.0 4.0 5.1  11.1

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Aтрибут hidden е нов в HTML5.

Разлики между HTML and XHTML

В XHTML, минимизирането на атрибутите е забранено, а скритият атрибут трябва да бъде дефиниран като <element hidden=“hidden“>.

Синтаксис

<element hidden>

Свързани страници