Глобалният HTML атрибут draggable

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът за придвижване указва дали даден елемент може да се придвижва или не.

Съвет: Връзките и изображенията се придвижват по подразбиране.

Съвет: Атрибутът draggable често се използва при операции с плъзгане и пускане. Прочетете нашите HTML Drag and Drop tutorial за да научите повече.

Поддръжка от браузърите

Числата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа атрибута.

Attribute
draggable 4.0 9.0 3.5 6.0  12.0

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът dragggable е нов в HTML5.

Синтаксис

<element draggable=“true|false|auto“>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
true Указва, че елементът може да се придвижва.
false Указва, че елементът не може да се придвижва.
auto Използва по подразбиране поведението на браузъра

Свързани страници

HTML уроци: HTML Атрибути

HTML уроци: HTML5 Drag and Drop

JavaScript Връзки: The ondrag Event