Глобалният HTML атрибут dir

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът dir указва текстовата посока на съдържанието на елемента.

Поддръжка от браузърите

Attribute
dir Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5, атрибутът dir може да се използва във всеки HTML елемент (той ще се потвърди върху всеки HTML елемент, но не винаги ще е от полза). В HTML 4.01, атрибутът dir не може да бъде използван с: <base>, <br>, <frame>, <frameset>, <hr>, <iframe>, <param>, and <script>.

Синтаксис

<element dir=“ltr|rtl|auto“>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
ltr По подразбиране. Текстовото направление е от ляво-надясно.
rtl Преместване отдясно наляво
Автоматично Нека браузърът да разбере текстовата посока въз основа на съдържанието (препоръчва се само ако посоката на текста е неизвестна)

Свързани страници