Глобалният HTML атрибут data-*

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутите данни (data-*) се използват за да съхраняват персонализирани данни, които са уникални за страницата или приложението Атрибутите data * ни дават възможност да вграждаме атрибути със конкретно създадени данни във всички HTML елементи. Конкретно създадени-(персонализирани) данни могат да бъдат използвани в JavaScript на страницата, за да се създаде по-привлекателно потребителско изживяване (без обаждания от Аякс или заявки към база данни от страна на сървъра). Атрибутите data-* се състоят от две части:

  1. Името на атрибута не трябва да съдържа главни букви и трябва да е с дължина поне един знак след data-*
  2. Стойността на атрибута може да бъде всеки string

Бележка: Забележка: Персонализираните атрибути,които са добавени към атрибута data-*, ще бъдат напълно игнорирани от браузъра.

Поддръжка от браузърите

Числата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа атрибута.

Атрибут
data-* 4.0 5.5 2.0 3.1 9.6

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутите за данни * са нови в HTML5.

Синтаксис

<element data-*=“somevalue„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
somevalue Specifies the value of the attribute (as a string)

Свързани страници

HTML уроци: HTML Атрибути

HTML DOM връзки: HTML DOM getAttribute() Method