Глобалният HTML атрибут contextmenu

Опитайте сами »

Дефиниция и използване

Атрибутът contextmenu определя контекстното меню за даденият елемент. Контекстното меню се появява, когато потребителят кликне с десния бутон върху елемента.

Стойността на атрибута contextmenu е id на елемента <menu> който ще се отвори.

Поддръжка от браузърите

Attribute
contextmenu Not supported Not supported Yes Not supported Not supported

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът contextmenu е нов в HTML5.

Синтаксис

<element contextmenu=“menu_id„>

Атрибутни стойности

Стойност Описание
menu_id The id of the <menu> element to open

Свързани страници

HTML Урок: HTML Атрибути