Глобалният HTML атрибут accesskey

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Атрибутът „accesskey“ указва клавишната комбинация за активиране / фокусиране върху елемент. Бележка: Начинът за достигане до клавиша за бърз достъп е различен в различните браузъри:

Browser Windows Linux Mac
Internet Explorer [Alt] + accesskey N/A
Chrome [Alt] + accesskey [Alt] + accesskey [Control] [Alt] + accesskey
Firefox [Alt] [Shift] + accesskey [Alt] [Shift] + accesskey [Control] [Alt] + accesskey
Safari [Alt] + accesskey N/A [Control] [Alt] + accesskey
Opera Opera 15 or newer: [Alt] + accesskey
Opera 12.1 or older: [Shift] [Esc] + accesskey

Въпреки това, в повечето браузъри прекият път може да бъде зададен по различен начин от първоначалният по подразбиране. Съвет: Поведението се различава, ако има повече от един елемент със същия ключ за достъп :

  • IE, Firefox: Ще бъде активиран следващият елемент от клавиша за достъп
  • Chrome, Safari: Ще бъде активиран последния елемент със клавиша за достъп
  • Opera: Ще бъде активиран първият елемент със клавиша за достъп

Поддръжка от браузърите

Attribute
accesskey Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5 атрибутът accesskey може да бъде използван във всеки HTML елемент (той ще се потвърди върху всеки HTML елемент, но няма винаги да е от полза ).

В HTML 4.01 атрибутът accesskey може да се използва с: <a>, <area>, <button>, <input>, <label>, <legend>, and <textarea>.

Синтаксис

<element accesskey=“character„>

Атрибутни Стойности

Value Description
character Specifies the shortcut key to activate/focus the element

Свързани Страници