HTML тага select

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Елементът <select> се използва за създаване на падащ списък.

В таговете <option> вътре в <select> елемента се определят наличните опции в списъка.


Поддръжка от браузърите

Element
<select> Yes Yes Yes Yes Yes

Съвети и бележки

Съвет: Елементът <select> управлява формуляра и може да се използва за за събиране на потребителски данни в него.


Разлики между HTML 4.01 и HTML5

HTML5 добави някои нови атрибути.


Атрибути

Новото в HTML5.

Атрибути Стойност Описание
autofocus autofocus Specifies that the drop-down list should automatically get focus when the page loads
disabled disabled Specifies that a drop-down list should be disabled
form form_id Defines one or more forms the select field belongs to
multiple multiple Specifies that multiple options can be selected at once
name name Defines a name for the drop-down list
required required Specifies that the user is required to select a value before submitting the form
size number Defines the number of visible options in a drop-down list

Глобални атрибути

Тагът <select> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <select> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..


Стандартни настройки за CSS

Няма.