HTML тага output

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <output> предоставя резултата от изчисление (подобно на сканиране).


Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Element
<output> 10.0 13.0  4.0 5.1 11.0

Забележка:Атрибутите за елемента <output> не се поддържат от IE/Edge.


Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <output> е нов в HTML5.


Атрибути

Attribute Value Description
for element_id Specifies the relationship between the result of the calculation, and the elements used in the calculation
form form_id Specifies one or more forms the output element belongs to
name name Specifies a name for the output element

Глобални атрибути

Тагът <output> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <output> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <output> със следните стойности по подразбиране: