Optogroup

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <optgroup> се използва за групиране на свързаните опции в падащия списък.

Ако имате дълъг списък от опции, групите от свързани опции са по-лесни за използване от потребителя.


Поддръжка от браузърите

Element
<optgroup> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Няма.


Атрибути

Атрибути Стойност Описание
disabled disabled Specifies that an option-group should be disabled
label text Specifies a label for an option-group

Глобални атрибути

Тагът <optgroup> също така поддържа Глобални атрибути в HTML.


Event атрибути

Тагът <optgroup> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.


Свързани страници

HTML DOM връзки: OptionGroup Object


Стандартни настройки за CSS

Няма.


Вижте още