HTML тага option

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <option> дефинира опциите в избрания списък.

Елементите от <option> се използват вътре в елементите <select> и <datalist>.


Поддръжка от браузърите

Element
<option> Yes Yes Yes Yes Yes

Съвети и бележки

Бележка: Тагът <option> няма нужда от никакви атрибути, но обикновено се възползва от атрибута value който показва какво се изпраща на сървъра.

Съвет: Ако имате дълъг списък от опции, можете да групирате свързаните опции с тага <optgroup>.


Атрибути

Attribute Value Description
disabled disabled Specifies that an option should be disabled
label text Specifies a shorter label for an option
selected selected Specifies that an option should be pre-selected when the page loads
value text Specifies the value to be sent to a server

Глобални атрибути

Тагът <option> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <option> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..


Стандартни настройки за CSS

Няма.