HTML тага legend

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <legend> дефинира надписа за елемента <fieldset>.


Поддръжка от браузърите

Element
<legend> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът „align“ не се поддържа в HTML5.


Атрибути

Атрибути Стойност Описание
align top
bottom
left
right
Not supported in HTML5.
Specifies the alignment of the caption

Глобални атрибути

Тагът <legend> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <legend> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <legend> със следните стойности по подразбиране:

Опитайте сами »