HTML тага label

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <label> дефинира етикет за елемента <input>.

Елементът <label> не предоставя нещо специално за потребителя. Въпреки това, той осигурява по добра използваемост за потребителите които използат мишка, защото ако потребителят кликне върху текста в елемента <label> той превключва контрола.

Атрибутът на етикета <label> трябва да бъде еднакъв със идентификационния атрибут на съответния елемент, който да ги обвърже заедно.

Поддръжка от браузърите

Element
<label> Yes Yes Yes Yes Yes

Съвети и бележки

Съвет: Етикетът може да бъде свързан с елемент или чрез използване на атрибута „for“ или чрез поставяне на елемента вътре в <label>

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът „form“ a е нов в HTML5.

Атрибути

= Новото в HTML5.

Attribute Value Description
for element_id Specifies which form element a label is bound to
form form_id Specifies one or more forms the label belongs to

Глобални атрибути

Тагът <label> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <label> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <label> със следните стандартни стойности: