HTML тага fieldset

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <fieldset> се използва за групиране на свързани елементи във форма.

Тагът <fieldset> рисува правоъгълник около свързаните елементи


Поддръжка от браузърите

Element
<fieldset> Yes Yes Yes Yes Yes

Съвети и бележки

Съвет: Тагът <legend> дефинира надпис за <fieldset> елемента.


Разлики между HTML 4.01 и HTML5

HTML5 добави нови атрибути за <fieldset>.


Атрибути

Новото в HTML5.

Attribute Value Description
disabled disabled Specifies that a group of related form elements should be disabled
form form_id Specifies one or more forms the fieldset belongs to
name text Specifies a name for the fieldset

Глобални атрибути

Тагът <fieldset> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <fieldset> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..


Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <fieldset> със следните стойности по подразбиране: