Datalist

Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <datalist> посочва списък с предварително дефинирани опции за елемента <input>.

Тагът <datalist> се използва за да осигурява функцията „autocomplete“ на елементите <input> elements. Потребителите ще виждат падащ списък с предварително дефинирани опции, когато въвеждат данните.

Използвайте списъка със елементите на атрибута <input> за да го свържете заедно с елемента <datalist>.

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Element
<datalist> 20.0 10.0 4.0 Not supported 9.0

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <datalist> е нов в HTML5.

Глобални атрибути

Тагът <datalist> също така поддържа Глобалните атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <datalist> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML DOM връзки: Datalist Object

Стандартни настройки за CSS

Повечето браузъри ще покажат елемента <datalist> със следните стойности по подразбиране:

Вижте още