HTML тага title

Дефиниция и начин на използване

Тагът <title> се изисква във всички HTML документи и определя неговото заглавие.

Елемента <title> :

  • дефинира заглавие в лентата с инструменти на браузъра
  • осигурява заглавие на страницата, когато се добавя към любими
  • показва заглавието на страницата в резултатите от търсенето

Поддръжка от браузърите

Element
<title> Yes Yes Yes Yes Yes

Съвети и бележки

Бележка: Не можете да имате повече от един <title> елемент в HTML документа

Съвет: Ако пропуснете тага <title> документът няма да бъде валиден като HTML.

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

НЯМА.

Глобални атрибути

Тагът <title> също така поддържа Глобални атрибути в HTML.

Свързани страници

HTML уроци: HTML елемента head