HTML

Дефиниция и начин на използване

Тага <html> казва на браузъра, че това е HTML документ.

Тага <html> представлява корена на HTML документа.

Тага <html> е контейнерът за всички други HTML елементи (с изключение на тага <!DOCTYPE> tag).

Поддръжка от браузърите

Element
<html> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML и XHTML

Атрибутът xmlns е задължителен в XHTML, но е невалиден в HTML.

Въпреки това HTML валидаторът на http://w3.org не се оплаква, когато липсва атрибутът xmlns в XHTML документ. Това е така, защото the namespace „xmlns=http://www.w3.org/1999/xhtml“ е по подразбиране и ще бъде добавено към тага <html> дори ако не го включите.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
xmlns http://www.w3.org/1999/xhtml Specifies the XML namespace attribute (If you need your content to conform to XHTML)

Глобални атрибути

Тагът <html> също така поддържа Global Attributes in HTML.

Свързани страници

HTML уроци: HTML Introduction

HTML DOM връзки: HTML Object

Вижте още