HTML Comments

Дефиниция и начин на използване

Тагът за коментари се използва за вмъкване на коментари в изходния код. Коментарите не се показват в браузърите.

Можете да използвате коментарите, като оставите напътствия защо сте кодирали по дадения начин,за да ви е по лесно когато редактирате изходния код на по-късна дата. Това е особено полезно, ако имате много кодиране.

Поддръжка от браузърите

Element
<!–…–> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 and HTML5

НЯМА.

Съвети и бележки

Можете също така да използвате тага за коментари за да скриете дадени скриптове от браузъри които не ги поддържат (за да не се показват като обикновен текст:

<script type=“text/javascript“>
<!–
function displayMsg() {
    alert(„Hello World!“)
}
//–>

</script> 

Бележка: Двете предни наклони линии са в края на коментара (//). Те са символът за коментар на JavaScript. Това предотвратява JavaScript да изпълни –> тага.

Стандартни атрибути

Тагът за коментари не поддържа стандартните атрибути.

Повече информация за Стандартните атрибути..

Event Атрибути

Маркерът за коментари не поддържа никакви Event атрибути..

Повече информация за Event Атрибутите..


Вижте още