HTML коментари

Дефиниция и начин на използване

Тагът за коментари се използва за вмъкване на коментари в изходния код. Коментарите не се показват в браузърите.

Можете да използвате коментарите, като оставите напътствия защо сте кодирали по дадения начин,за да ви е по лесно когато редактирате изходния код на по-късна дата. Това е особено полезно, ако имате много кодиране.

Поддръжка от браузърите

Element
<!–…–> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 and HTML5

НЯМА.

Съвети и бележки

Можете също така да използвате тага за коментари за да скриете дадени скриптове от браузъри които не ги поддържат (за да не се показват като обикновен текст:

Бележка: Двете предни наклони линии са в края на коментара (//). Те са символът за коментар на JavaScript. Това предотвратява JavaScript да изпълни –> тага.

Стандартни атрибути

Тагът за коментари не поддържа глобалните (стандартни) атрибути за HTML тагове.

Повече информация за Глобалните атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът за коментари не поддържа никакви атрибути за събития.

Повече информация за JavaScript събитията..