HTML Comments

Дефиниция и начин на използване

Тагът за коментари се използва за вмъкване на коментари в изходния код. Коментарите не се показват в браузърите.

Можете да използвате коментарите, като оставите напътствия защо сте кодирали по дадения начин,за да ви е по лесно когато редактирате изходния код на по-късна дата. Това е особено полезно, ако имате много кодиране.

Поддръжка от браузърите

Element
<!--...--> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 and HTML5

НЯМА.

Съвети и бележки

Можете също така да използвате тага за коментари за да скриете дадени скриптове от браузъри които не ги поддържат (за да не се показват като обикновен текст:

<script type="text/javascript">
<!--
function displayMsg() {
    alert("Hello World!")
}
//-->

</script> 

Бележка: Двете предни наклони линии са в края на коментара (//). Те са символът за коментар на JavaScript. Това предотвратява JavaScript да изпълни --> тага.

Стандартни атрибути

Тагът за коментари не поддържа стандартните атрибути.

Повече информация за Стандартните атрибути..

Event Атрибути

Маркерът за коментари не поддържа никакви Event атрибути..

Повече информация за Event Атрибутите..