Hr

Дефиниция и начин на използване

Тагът <hr> дефинира тематично прекъсване в HTML страница (напр. Промяна на темата).

Елементът <hr> се използва за отделяне на съдържание (или за определяне на промяна) в HTML страница..

Поддръжка на браузъра

Element
<hr> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML5, тагът <hr> определя тематичната пауза.

В HTML 4.01, тагът <hr> представлява хоризонталното правило.

Въпреки че тагът <hr> все още може да се визуализира като хоризонтално правило във браузърите, сега вече се дефинира чрез семантични термини.

Всички атрибути за оформления се премахват в HTML5. Използвайте CSS вместо това.

Разлики между HTML и XHTML

В HTML тагът <hr> няма краен маркер.

Във XHTML тагът <hr> трябва да бъде правилно затворен, по този начин <hr />.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
align left center right Not supported in HTML5. Specifies the alignment of a <hr> element
noshade noshade Not supported in HTML5. Specifies that a <hr> element should render in one solid color (noshaded), instead of a shaded color
size pixels Not supported in HTML5. Specifies the height of a <hr> element
width pixels % Not supported in HTML5. Specifies the width of a <hr> element

Глобални атрибути

Тагът <hr> също така поддържа Глобалните атрибути в HTML..

Атрибутът Event

Тагът <hr> също така поддържа Event Атрибута в HTML..

Свързани страници

HTML DOM връзки: HR Object

Вижте още