HTML тага head

Дефиниция и начин на използване

Елементът <head> e контейнер за всички главни елементи.

Елементът <head> може да включва заглавието на документа, скриптове, стилове, метаинформация и др.

В елемента <head> могат да се намерят следните елементи:

Поддръжка на браузъра

Element
<head> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

В HTML 4.01 е необходим <head> елемента.

В HTML5,елементът <head> може да бъде пропуснат. Следният код ще бъде валиден като HTML5:

Атрибути

Атрибути Стойности Описание
profile URL Поддържа се в HTML5.Посочва URL адрес на документа, който съдържа набор от правила. Правилата могат да се четат от браузърите, за да се разбере ясно информацията в атрибута за съдържанието на <meta> тага

Глобални атрибути

Тагът <head> също поддържа Глобални атрибути в HTML.

Свързани страници

HTML уроци: Повече за HTML тага head