H1…H6

Дефиниция и начин на използване

Таговете <h1> до <h6> се използват за дефиниране на HTML заглавия.

<h1> тагът определя най-важната позиция. <h6> определя най-маловажната позиция.

Поддръжка от браузърите

Element
<h1> – <h6> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Атрибутът „align“ не се поддържа в HTML5. Използвайте CSS, за да подравните елементите.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
align left
center
right
justify
Not supported in HTML5.
Specifies the alignment of a heading

Глобални атрибути

Тагът от <h1> до <h6> също така поддържат Global Attributes in HTML.

Event атрибути

Таговете от <h1> до <h6> също така поддържат Event Attributes in HTML.

Свързани страници

HTML уроци: HTML Headings

HTML DOM връзки: Heading Object

Вижте още