HTML тага doctype

Дефиниция и начин на използване

Декларацията <!DOCTYPE> трябва да е първото нещо във вашия HTML документ, преди <html> тагът.

Декларацията <!DOCTYPE> не е HTML таг; това е инструкция към уеб браузъра за коя версия на HTML е написана страницата.

В HTML 4.01, <!DOCTYPE> се отнася за DTD, защото HTML 4.01 е базиран на SGML. DTD определя правилата за езика за маркиране, така че браузърите да зареждат правилно съдържанието.

HTML5 не се основава на SGML и следователно не изисква препратка към DTD.

Съвет: Винаги добавяйте декларация <!DOCTYPE> към вашите HTML документи, така че браузърът да знае какъв тип документ да очаква.

Поддръжка от браузърите

Element
<!DOCTYPE> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Има три различни декларации <!DOCTYPE> в HTML 4.01. В HTML5 има само еднa:

<!DOCTYPE html>

HTML елементи и Doctype

Погледнете нашата таблица с всички HTML елементи и как се вижда в Doctype всеки от тях ..

Съвети и бележки

Tip: Декларацията <!DOCTYPE> НЕ е чувствителна към буквите.

Съвет: За да проверите дали HTML на вашите уеб документи е валиден, отидете на W3C’s validation service.

Общи декларации за DOCTYPE

HTML 5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict

Този DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, но НЕ ВКЛЮЧВА неодобрени елементи (като шрифтове). Не са позволени (Framesets)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd“>

HTML 4.01 Transitional

Това DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, включително и отхвълените елементи (like font). Framesets не са позволени

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd“>

HTML 4.01 Frameset

това DTD е еднакво със HTML 4.01 междинен,но с тази разлика че позволява frameset съдържание.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd“>

XHTML 1.0 Strict

Този DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, но НЕ ВКЛЮЧВА отхвърлени елементи (like font). Не се допускат Framesets. Маркирането може да бъде написано и като добре оформен XML.

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd“>

XHTML 1.0 Transitional

Това DTD съдържа всички HTML елементи и атрибути, ВКЛЮЧИТЕЛНО и отхвърлени елементи (like font). Не се допускат рамки. Маркирането трябва да бъде написано и като добре оформен XML.

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>

XHTML 1.0 Frameset

Това DTD е еднакво със на XHTML 1.0 Transitional, но позволява и използването на (frameset) съдържание.

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd“>

XHTML 1.1

Това DTD е еднакво със XHTML 1.0 Strict, но също така ви позволява да добавяте модули (например, за да се предостави поддръжка на Руби за източноазиатски езици)..

<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd“>