HTML тага br

Дефиниция и начин на използване

Тагът <br> вмъква прекъсване от един ред.

В тагът <br> няма съдържание, което означава, че не се поставя краен маркер.

Поддръжка от браузърите

Element
<br> Yes Yes Yes Yes Yes

Съвети и бележки

Съвет: Тагът <br> е полезен за писане на адреси или стихове.

Бележка:Използвайте тага <br> за да поставяте прекъсвания на редоветете, а не на отделните абзаци.

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

НЯМА

Разлики между HTML и XHTML

В HTML, the <br> тагът няма крайен маркер.

В XHTML, <br> тагът трябва да бъде правилно затворен, както следва: <br />.

Глобални атрибути

Тагът <br> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <br> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..

Свързани страници

HTML уроци: HTML Параграфи и текст

Стандартни настройки за CSS

Няма