HTML тага body

Дефиниция и начин на използване

Тагът <body> дефинира тялото на документа.

Елементът <body> съдържа цялото съдържание на HTML документ, като текст, хипервръзки, изображения, таблици, списъци и т.н.

Поддръжка от браузърите

Element
<body> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Всички атрибути за оформления се премахват в HTML5.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
alink color Not supported in HTML5. Specifies the color of an active link in a document
background URL Not supported in HTML5. Specifies a background image for a document
bgcolor color Not supported in HTML5. Specifies the background color of a document
link color Not supported in HTML5. Specifies the color of unvisited links in a document
text color Not supported in HTML5. Specifies the color of the text in a document
vlink color Not supported in HTML5. Specifies the color of visited links in a document

Глобални атрибути

Тагът <br> също така поддържа всички Глобални атрибути в HTML.

Атрибути за събития

Тагът <br> също така поддържа Атрибути за събития в HTML..

Свързани страници

HTML уроци: HTML Елементи