Body

Дефиниция и начин на използване

Тагът <body> дефинира тялото на документа.

Елементът <body> съдържа цялото съдържание на HTML документ, като текст, хипервръзки, изображения, таблици, списъци и т.н.

Поддръжка от браузърите

Element
<body> Yes Yes Yes Yes Yes

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Всички атрибути за оформления се премахват в HTML5.

Атрибути

Атрибути Стойност Описание
alink color Not supported in HTML5. Specifies the color of an active link in a document
background URL Not supported in HTML5. Specifies a background image for a document
bgcolor color Not supported in HTML5. Specifies the background color of a document
link color Not supported in HTML5. Specifies the color of unvisited links in a document
text color Not supported in HTML5. Specifies the color of the text in a document
vlink color Not supported in HTML5. Specifies the color of visited links in a document

Глобални атрибути

Тагът <body> също така поддържа Глобалните атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <body> също така поддържа атрибутите на Event в HTML.

Свързани страници

HTML уроци: HTML Elements

HTML DOM връзки: Body Object

HTML DOM връзки: document.body Property

Вижте още